رفتن به مطلب

⚜️ تسـت شخـصـیت شـنـاسی⚜️


نیلوفرآبی

ارسال های توصیه شده

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

25 دقیقه قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

من ۳ رو انتخاب میکنم ❣

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

سلام نیلو جونم خوبی عزیز دلمم💋💋

😶من کلید 2

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، fereshte A گفته است:

سلام نیلو جونم خوبی عزیز دلمم💋💋

😶من کلید 2

سلام عزیزدلم شکر خوبم توخوبی عزیزم💋❤. کوجایی ت دلم تنگید😍

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

توضیح خاصی ندارم ولی از بین 3 و 4 من 4 رو میگم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

سلام عزیزم..ممنون.من کلید ۳ رو انتخاب می‌کنم..  😊 🙏 😊 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

28 دقیقه قبل، Elnaz گفته است:

سلام عزیزم..ممنون.من کلید ۳ رو انتخاب می‌کنم..  😊 🙏 😊 

سلام عزیزدلم فدات🪷😍🙏

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

13 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

منم 4 کلیدش خوشگلتره😄😍

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

13 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

منم 3 ساده و جذاب....

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

20 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

۱

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

20 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

1

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

19 ساعت قبل، نیلوفرآبی گفته است:

 

 

جـــواب تســـت

 

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

به جز چن مورد ریز درسته اکثرا

من 4 بودم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...
در ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در 19:17، نیلوفرآبی گفته است:

 

سلــام دوسـتـان عزیـزم امیـدوارم حال دلتـون خـوب باشـه🪷

. خـودم گـزیـنه4

انتخاب کردم جـواب من فردا میذارم. ممنون از محبتتون که شـرکت میکنید❤

screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B

 

 

@Niloofar  @Elnaz @Topaz

@cursed angel @selvam @Timmy 

@ShahDokht @Aftaabgardaan

@fereshte A @ATILA @kambiz_landar

@ashkan @نیلوفر @Sogol

@گندم24

@نیکا000000

@بمب انرژی

@فریحا @GiSoU

@علی

@ReLIFE  @Milatii  @Miss nedaa  @دخترحاجی

@Sahar_96 @GiSoU 

و بقـیـه دوسـتان عزیز لطف کنن شرکت کنند خوشحال میشم••

من ۳ بودم 😁

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...