رفتن به مطلب

جالب ترین شخصیت


Black_wolf

ارسال های توصیه شده

جالب ترین شخصیت را مردادی ها دارند !
چه فصلی بهتر از تابستان ؟!
و چه ماهی بهتر از مرداد ؟!
اصلا آدمی که در دلِ گرما متولد شده ، مگر می تواند خواستنی نباشد ؟!
تابستان ، فصلِ خوبیست ، و مرداد ، ماهی پر از انگیزه ،
شاید به همین خاطر است که مردادی ها ، افرادی قاطع ، مصمم و با پشتکار هستند ...
به حرارتِ ظهرِ گرم ترین فصلِ سال ، مهربان اما عجولند ،
و درست مانند شیری مغرور و مقتدر ، همیشه آماده ی گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ و دیده شدن !
وقتی یک مردادی در زندگی ات باشد ، معنایِ واقعیِ دست و دلبازی و محبت را می فهمی !
انگار خورشید ، با تمامِ عظمتش ، تویِ قلبِ مردادی ها جا مانده ، که هم عاشق هایی وفادارند ، هم شیفته ی درخشیدن و ریاست !
حواستان باشد ؛
نباید غرورِ یک مردادی را شکست ،
مردادی ها برایِ حفظِ غرورشان ، تا پایِ جان می جنگند !
می دانم ؛ آدمِ خوبی بودن ، ربطی به ماه و سال ندارد ...
اما خودم به چشم دیده ام ؛
مردادی ها واقعا خوبند !

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 ساعت قبل، Black_wolf گفته است:

جالب ترین شخصیت را مردادی ها دارند !
چه فصلی بهتر از تابستان ؟!
و چه ماهی بهتر از مرداد ؟!
اصلا آدمی که در دلِ گرما متولد شده ، مگر می تواند خواستنی نباشد ؟!
تابستان ، فصلِ خوبیست ، و مرداد ، ماهی پر از انگیزه ،
شاید به همین خاطر است که مردادی ها ، افرادی قاطع ، مصمم و با پشتکار هستند ...
به حرارتِ ظهرِ گرم ترین فصلِ سال ، مهربان اما عجولند ،
و درست مانند شیری مغرور و مقتدر ، همیشه آماده ی گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ و دیده شدن !
وقتی یک مردادی در زندگی ات باشد ، معنایِ واقعیِ دست و دلبازی و محبت را می فهمی !
انگار خورشید ، با تمامِ عظمتش ، تویِ قلبِ مردادی ها جا مانده ، که هم عاشق هایی وفادارند ، هم شیفته ی درخشیدن و ریاست !
حواستان باشد ؛
نباید غرورِ یک مردادی را شکست ،
مردادی ها برایِ حفظِ غرورشان ، تا پایِ جان می جنگند !
می دانم ؛ آدمِ خوبی بودن ، ربطی به ماه و سال ندارد ...
اما خودم به چشم دیده ام ؛
مردادی ها واقعا خوبند !

اصن مردادیا عشقن🥰👌👌

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 ساعت قبل، Black_wolf گفته است:

جالب ترین شخصیت را مردادی ها دارند !
چه فصلی بهتر از تابستان ؟!
و چه ماهی بهتر از مرداد ؟!
اصلا آدمی که در دلِ گرما متولد شده ، مگر می تواند خواستنی نباشد ؟!
تابستان ، فصلِ خوبیست ، و مرداد ، ماهی پر از انگیزه ،
شاید به همین خاطر است که مردادی ها ، افرادی قاطع ، مصمم و با پشتکار هستند ...
به حرارتِ ظهرِ گرم ترین فصلِ سال ، مهربان اما عجولند ،
و درست مانند شیری مغرور و مقتدر ، همیشه آماده ی گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ و دیده شدن !
وقتی یک مردادی در زندگی ات باشد ، معنایِ واقعیِ دست و دلبازی و محبت را می فهمی !
انگار خورشید ، با تمامِ عظمتش ، تویِ قلبِ مردادی ها جا مانده ، که هم عاشق هایی وفادارند ، هم شیفته ی درخشیدن و ریاست !
حواستان باشد ؛
نباید غرورِ یک مردادی را شکست ،
مردادی ها برایِ حفظِ غرورشان ، تا پایِ جان می جنگند !
می دانم ؛ آدمِ خوبی بودن ، ربطی به ماه و سال ندارد ...
اما خودم به چشم دیده ام ؛
مردادی ها واقعا خوبند !

منم مردادی هستم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

19 ساعت قبل، Black_wolf گفته است:

جالب ترین شخصیت را مردادی ها دارند !
چه فصلی بهتر از تابستان ؟!
و چه ماهی بهتر از مرداد ؟!
اصلا آدمی که در دلِ گرما متولد شده ، مگر می تواند خواستنی نباشد ؟!
تابستان ، فصلِ خوبیست ، و مرداد ، ماهی پر از انگیزه ،
شاید به همین خاطر است که مردادی ها ، افرادی قاطع ، مصمم و با پشتکار هستند ...
به حرارتِ ظهرِ گرم ترین فصلِ سال ، مهربان اما عجولند ،
و درست مانند شیری مغرور و مقتدر ، همیشه آماده ی گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ و دیده شدن !
وقتی یک مردادی در زندگی ات باشد ، معنایِ واقعیِ دست و دلبازی و محبت را می فهمی !
انگار خورشید ، با تمامِ عظمتش ، تویِ قلبِ مردادی ها جا مانده ، که هم عاشق هایی وفادارند ، هم شیفته ی درخشیدن و ریاست !
حواستان باشد ؛
نباید غرورِ یک مردادی را شکست ،
مردادی ها برایِ حفظِ غرورشان ، تا پایِ جان می جنگند !
می دانم ؛ آدمِ خوبی بودن ، ربطی به ماه و سال ندارد ...
اما خودم به چشم دیده ام ؛
مردادی ها واقعا خوبند !

خوب حالا😒😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

21 ساعت قبل، Black_wolf گفته است:

جالب ترین شخصیت را مردادی ها دارند !
چه فصلی بهتر از تابستان ؟!
و چه ماهی بهتر از مرداد ؟!
اصلا آدمی که در دلِ گرما متولد شده ، مگر می تواند خواستنی نباشد ؟!
تابستان ، فصلِ خوبیست ، و مرداد ، ماهی پر از انگیزه ،
شاید به همین خاطر است که مردادی ها ، افرادی قاطع ، مصمم و با پشتکار هستند ...
به حرارتِ ظهرِ گرم ترین فصلِ سال ، مهربان اما عجولند ،
و درست مانند شیری مغرور و مقتدر ، همیشه آماده ی گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ و دیده شدن !
وقتی یک مردادی در زندگی ات باشد ، معنایِ واقعیِ دست و دلبازی و محبت را می فهمی !
انگار خورشید ، با تمامِ عظمتش ، تویِ قلبِ مردادی ها جا مانده ، که هم عاشق هایی وفادارند ، هم شیفته ی درخشیدن و ریاست !
حواستان باشد ؛
نباید غرورِ یک مردادی را شکست ،
مردادی ها برایِ حفظِ غرورشان ، تا پایِ جان می جنگند !
می دانم ؛ آدمِ خوبی بودن ، ربطی به ماه و سال ندارد ...
اما خودم به چشم دیده ام ؛
مردادی ها واقعا خوبند !

حتما یه مردادی داری حوالی خودت 😄

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 ساعت قبل، حواصیل گفته است:

حتما یه مردادی داری حوالی خودت 😄

ن والا ن یکی نصفشم ندارم

من کلا دور خودم کسی رو جز خدا ندارم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 ساعت قبل، Miss little گفته است:

فک کردم مردادی که اینقد تعریف کردی😂

خب بگو مردادیم چ فرقی داره مهم اینه حس خوبی داشته باشی

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 دقیقه قبل، Black_wolf گفته است:

خب بگو مردادیم چ فرقی داره مهم اینه حس خوبی داشته باشی

 

نوچ مهم اینه شخص مورد نظر چی باشهspacer.png

اونه که قشنگهspacer.png

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۳/۱/۱۱ در 16:53، Black_wolf گفته است:

جالب ترین شخصیت را مردادی ها دارند !
چه فصلی بهتر از تابستان ؟!
و چه ماهی بهتر از مرداد ؟!
اصلا آدمی که در دلِ گرما متولد شده ، مگر می تواند خواستنی نباشد ؟!
تابستان ، فصلِ خوبیست ، و مرداد ، ماهی پر از انگیزه ،
شاید به همین خاطر است که مردادی ها ، افرادی قاطع ، مصمم و با پشتکار هستند ...
به حرارتِ ظهرِ گرم ترین فصلِ سال ، مهربان اما عجولند ،
و درست مانند شیری مغرور و مقتدر ، همیشه آماده ی گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ و دیده شدن !
وقتی یک مردادی در زندگی ات باشد ، معنایِ واقعیِ دست و دلبازی و محبت را می فهمی !
انگار خورشید ، با تمامِ عظمتش ، تویِ قلبِ مردادی ها جا مانده ، که هم عاشق هایی وفادارند ، هم شیفته ی درخشیدن و ریاست !
حواستان باشد ؛
نباید غرورِ یک مردادی را شکست ،
مردادی ها برایِ حفظِ غرورشان ، تا پایِ جان می جنگند !
می دانم ؛ آدمِ خوبی بودن ، ربطی به ماه و سال ندارد ...
اما خودم به چشم دیده ام ؛
مردادی ها واقعا خوبند !

قطعا همینطوره 😍😍😍 😂

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...