رفتن به مطلب

سوژه شو !


علی

ارسال های توصیه شده

خب بچه ها در مورد نفر قبلیتون این پیام هارو پاسخ بدین.

 

بهتره که راجب نفر قبلیتون باشه تا روالش باشه و بچرخه ولی اگ دوست داشتین هم میتونین راجب هرکس دیگه ای بگین البته یا نقل قول کنین یا حتما تگش کنین
و اینکه میدونم سوالا زیاده ولی حتما لااقل نصفشو بگین

.نظرتون راجب نام کاربریش؟ ‌ ‌
‌ ‌۲. نظرتون راجب پروفایل؟
‌‌۳.رنگی که داره بهش میاد یا نه؟(دلتونم بخواد رنگ به این خوشگلی)
‌ ‌‌۴‌.فک میکنین شخصیتش تو دنیای واقعی چجوریه؟ ‌ ‌‌
‌۵. فک میکنین مهربونه یا مغرور؟
‌‌‌‌۶.چه رنگی بهش میاد؟
‌‌‌‌‌۷. لیاقت چه مقامی توی سایت داره یا همین خوبه؟!
‌ ‌‌‌‌ ۸. دوست داری توی واقعی ببینیش؟
‌‌‌‌‌۹. فکر‌ میکنین چه تیپی می زنه؟
‌۱۰.تصورت از قیافه اش؟
‌‌‌‌‌۱۱. فک میکنین چند سالشه؟
‌ ‌ ۱۲.ازش ناراحتی شدی؟ ‌ ‌‌ ‌
۱۳. وقتی ببینیش اولین چیزی که بهش میگی؟
۱۴. اگه قرار باشه تو دنیای واقعی ببینیش دوست داری کجا باشه؟
‌‌‌‌‌‌۱۵. یه جمله بهش بگو؟! ‌ ‌ ‌
‌ ۱۶.فکر میکنی چه غذایی رو بیشتر دوست داره؟
۱۷. کدوم فصل سال براش جذاب تره؟!
‌‌‌۱۸. چه رنگی رو دوست داره؟ ‌‌
‌ ‌‌ ۱۹.چه میوه ای رو دوست داره؟
‌‌‌‌‌‌‌۲۰. چه کادویی رو دوست داره بگیره تو روز تولدش‌؟
‌‌‌‌‌۲۱. اگه ازش ناراحت باشی بهش می گویی؟
۲۲.بنظرت امضا چی بذاره؟ ‌‌‌ ‌
۲۳.تاحالا ناراحتت کرده؟ ‌‌کی؟چرا؟
‌‌‌‌۲۴.حضورش تو چت باکس؟
‌ ‌ ۲۵.نظرت درباره صحبت کردنش؟ ‌‌‌ ‌‌
۲۶.اولا که شناختیش چه حسی بهش داشتی؟الان چه حسی؟
‌ ‌‌‌‌‌ ‌۲۷.بهترین اخلاقش؟ ‌‌‌‌‌‌ ‌
۲۸.بدترین اخلاقش؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲۹.یه سوال ک همیشه ذهنتو درگیر کرده درموردش؟ ‌‌‌‌‌
‌۳۰.یه پیشنهاد؟
‌‌‌‌‌‌‌۳۱.نظرت درباره اواتارایی ک میذاره چیه؟ ‌
‌‌‌۳۲.اگر‌ تو میتونستی اسمشو انتخاب کنی چی میذاشتی؟ ‌‌‌‌
۳۳ ‌.تاحالا کمک کرده بهت؟ کی و چرا؟ ‌‌ ‌
۳۴.اگه هزاران بار ناراحتت کنه حاضری ببخشیش؟چرا؟ ‌‌‌ ‌‌ ‌
۳۵‌.تاحالا شده ب افراد صمیمیه دورش حسودیت بشه؟چرا؟ ‌
‌‌‌‌۳۶..اگه نصف شب زنگش بزنین و بگین که به درد و دلتون گوش بده واکنشش چیه؟ ‌
‌‌‌۳۷.یه حرف بی تعارف شما باسوژه؟(نگران ناراحتی سوژه نباش حرفت بزن:/)
‌‌‌‌‌‌۳۸..یه آرزو کن از ته دل.
‌‌‌‌ ‌ ۳۹.یه خاطره کوتاه که بهترین خاطرته و سوژه درش نقش داشته! ‌‌‌‌‌‌
۴۰.یه شعر برای سوژه ی هفته! ‌‌‌
‌‌ ‌‌۴۱.شما رو یاد کی میندازه ؟
۴۲.شخصیتش شبیه کیه؟
‌‌ ‌‌۴۳.چه آواتاری رو براش می پسندید؟ ‌‌‌
۴۴.چه عکسی رو دوست دارید بهش بدید؟ ‌ ‌ ‌ ‌

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 دقیقه قبل، علی گفته است:

خب بچه ها در مورد نفر قبلیتون این پیام هارو پاسخ بدین.

 

بهتره که راجب نفر قبلیتون باشه تا روالش باشه و بچرخه ولی اگ دوست داشتین هم میتونین راجب هرکس دیگه ای بگین البته یا نقل قول کنین یا حتما تگش کنین
و اینکه میدونم سوالا زیاده ولی حتما لااقل نصفشو بگین

.نظرتون راجب نام کاربریش؟ ‌ ‌
‌ ‌۲. نظرتون راجب پروفایل؟
‌‌۳.رنگی که داره بهش میاد یا نه؟(دلتونم بخواد رنگ به این خوشگلی)
‌ ‌‌۴‌.فک میکنین شخصیتش تو دنیای واقعی چجوریه؟ ‌ ‌‌
‌۵. فک میکنین مهربونه یا مغرور؟
‌‌‌‌۶.چه رنگی بهش میاد؟
‌‌‌‌‌۷. لیاقت چه مقامی توی سایت داره یا همین خوبه؟!
‌ ‌‌‌‌ ۸. دوست داری توی واقعی ببینیش؟
‌‌‌‌‌۹. فکر‌ میکنین چه تیپی می زنه؟
‌۱۰.تصورت از قیافه اش؟
‌‌‌‌‌۱۱. فک میکنین چند سالشه؟
‌ ‌ ۱۲.ازش ناراحتی شدی؟ ‌ ‌‌ ‌
۱۳. وقتی ببینیش اولین چیزی که بهش میگی؟
۱۴. اگه قرار باشه تو دنیای واقعی ببینیش دوست داری کجا باشه؟
‌‌‌‌‌‌۱۵. یه جمله بهش بگو؟! ‌ ‌ ‌
‌ ۱۶.فکر میکنی چه غذایی رو بیشتر دوست داره؟
۱۷. کدوم فصل سال براش جذاب تره؟!
‌‌‌۱۸. چه رنگی رو دوست داره؟ ‌‌
‌ ‌‌ ۱۹.چه میوه ای رو دوست داره؟
‌‌‌‌‌‌‌۲۰. چه کادویی رو دوست داره بگیره تو روز تولدش‌؟
‌‌‌‌‌۲۱. اگه ازش ناراحت باشی بهش می گویی؟
۲۲.بنظرت امضا چی بذاره؟ ‌‌‌ ‌
۲۳.تاحالا ناراحتت کرده؟ ‌‌کی؟چرا؟
‌‌‌‌۲۴.حضورش تو چت باکس؟
‌ ‌ ۲۵.نظرت درباره صحبت کردنش؟ ‌‌‌ ‌‌
۲۶.اولا که شناختیش چه حسی بهش داشتی؟الان چه حسی؟
‌ ‌‌‌‌‌ ‌۲۷.بهترین اخلاقش؟ ‌‌‌‌‌‌ ‌
۲۸.بدترین اخلاقش؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲۹.یه سوال ک همیشه ذهنتو درگیر کرده درموردش؟ ‌‌‌‌‌
‌۳۰.یه پیشنهاد؟
‌‌‌‌‌‌‌۳۱.نظرت درباره اواتارایی ک میذاره چیه؟ ‌
‌‌‌۳۲.اگر‌ تو میتونستی اسمشو انتخاب کنی چی میذاشتی؟ ‌‌‌‌
۳۳ ‌.تاحالا کمک کرده بهت؟ کی و چرا؟ ‌‌ ‌
۳۴.اگه هزاران بار ناراحتت کنه حاضری ببخشیش؟چرا؟ ‌‌‌ ‌‌ ‌
۳۵‌.تاحالا شده ب افراد صمیمیه دورش حسودیت بشه؟چرا؟ ‌
‌‌‌‌۳۶..اگه نصف شب زنگش بزنین و بگین که به درد و دلتون گوش بده واکنشش چیه؟ ‌
‌‌‌۳۷.یه حرف بی تعارف شما باسوژه؟(نگران ناراحتی سوژه نباش حرفت بزن:/)
‌‌‌‌‌‌۳۸..یه آرزو کن از ته دل.
‌‌‌‌ ‌ ۳۹.یه خاطره کوتاه که بهترین خاطرته و سوژه درش نقش داشته! ‌‌‌‌‌‌
۴۰.یه شعر برای سوژه ی هفته! ‌‌‌
‌‌ ‌‌۴۱.شما رو یاد کی میندازه ؟
۴۲.شخصیتش شبیه کیه؟
‌‌ ‌‌۴۳.چه آواتاری رو براش می پسندید؟ ‌‌‌
۴۴.چه عکسی رو دوست دارید بهش بدید؟ ‌ ‌ ‌ ‌

به نام خدا 

نفر قبلی ندارم ،، 😁😁

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 دقیقه قبل، علی گفته است:

منظور از نفر قبلی همینجاس 

بله ،، میدونم ،، چون کامنت اول بودم گفتم نفر قبلی ندارم 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

43 دقیقه قبل، GiSoU گفته است:

😊✋بنده سعی میکنم نظری ندم چون خیلی رکم همه چیو میگم ....اگ یچی بگم طرف دلش بشکنه همون بهتر نگم والا....😄

اولا که اینطور ک تو میگی باید خیلی طرفتو بشناسی ک همچین چیزی میگی

دوما من از این تریبون استفاده میکنم و میگم که جنبم بالاس میتونین بامن راحت باشین 🙂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

9 ساعت قبل، علی گفته است:

خب بچه ها در مورد نفر قبلیتون این پیام هارو پاسخ بدین.

 

بهتره که راجب نفر قبلیتون باشه تا روالش باشه و بچرخه ولی اگ دوست داشتین هم میتونین راجب هرکس دیگه ای بگین البته یا نقل قول کنین یا حتما تگش کنین
و اینکه میدونم سوالا زیاده ولی حتما لااقل نصفشو بگین

.نظرتون راجب نام کاربریش؟ ‌ ‌
‌ ‌۲. نظرتون راجب پروفایل؟
‌‌۳.رنگی که داره بهش میاد یا نه؟(دلتونم بخواد رنگ به این خوشگلی)
‌ ‌‌۴‌.فک میکنین شخصیتش تو دنیای واقعی چجوریه؟ ‌ ‌‌
‌۵. فک میکنین مهربونه یا مغرور؟
‌‌‌‌۶.چه رنگی بهش میاد؟
‌‌‌‌‌۷. لیاقت چه مقامی توی سایت داره یا همین خوبه؟!
‌ ‌‌‌‌ ۸. دوست داری توی واقعی ببینیش؟
‌‌‌‌‌۹. فکر‌ میکنین چه تیپی می زنه؟
‌۱۰.تصورت از قیافه اش؟
‌‌‌‌‌۱۱. فک میکنین چند سالشه؟
‌ ‌ ۱۲.ازش ناراحتی شدی؟ ‌ ‌‌ ‌
۱۳. وقتی ببینیش اولین چیزی که بهش میگی؟
۱۴. اگه قرار باشه تو دنیای واقعی ببینیش دوست داری کجا باشه؟
‌‌‌‌‌‌۱۵. یه جمله بهش بگو؟! ‌ ‌ ‌
‌ ۱۶.فکر میکنی چه غذایی رو بیشتر دوست داره؟
۱۷. کدوم فصل سال براش جذاب تره؟!
‌‌‌۱۸. چه رنگی رو دوست داره؟ ‌‌
‌ ‌‌ ۱۹.چه میوه ای رو دوست داره؟
‌‌‌‌‌‌‌۲۰. چه کادویی رو دوست داره بگیره تو روز تولدش‌؟
‌‌‌‌‌۲۱. اگه ازش ناراحت باشی بهش می گویی؟
۲۲.بنظرت امضا چی بذاره؟ ‌‌‌ ‌
۲۳.تاحالا ناراحتت کرده؟ ‌‌کی؟چرا؟
‌‌‌‌۲۴.حضورش تو چت باکس؟
‌ ‌ ۲۵.نظرت درباره صحبت کردنش؟ ‌‌‌ ‌‌
۲۶.اولا که شناختیش چه حسی بهش داشتی؟الان چه حسی؟
‌ ‌‌‌‌‌ ‌۲۷.بهترین اخلاقش؟ ‌‌‌‌‌‌ ‌
۲۸.بدترین اخلاقش؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲۹.یه سوال ک همیشه ذهنتو درگیر کرده درموردش؟ ‌‌‌‌‌
‌۳۰.یه پیشنهاد؟
‌‌‌‌‌‌‌۳۱.نظرت درباره اواتارایی ک میذاره چیه؟ ‌
‌‌‌۳۲.اگر‌ تو میتونستی اسمشو انتخاب کنی چی میذاشتی؟ ‌‌‌‌
۳۳ ‌.تاحالا کمک کرده بهت؟ کی و چرا؟ ‌‌ ‌
۳۴.اگه هزاران بار ناراحتت کنه حاضری ببخشیش؟چرا؟ ‌‌‌ ‌‌ ‌
۳۵‌.تاحالا شده ب افراد صمیمیه دورش حسودیت بشه؟چرا؟ ‌
‌‌‌‌۳۶..اگه نصف شب زنگش بزنین و بگین که به درد و دلتون گوش بده واکنشش چیه؟ ‌
‌‌‌۳۷.یه حرف بی تعارف شما باسوژه؟(نگران ناراحتی سوژه نباش حرفت بزن:/)
‌‌‌‌‌‌۳۸..یه آرزو کن از ته دل.
‌‌‌‌ ‌ ۳۹.یه خاطره کوتاه که بهترین خاطرته و سوژه درش نقش داشته! ‌‌‌‌‌‌
۴۰.یه شعر برای سوژه ی هفته! ‌‌‌
‌‌ ‌‌۴۱.شما رو یاد کی میندازه ؟
۴۲.شخصیتش شبیه کیه؟
‌‌ ‌‌۴۳.چه آواتاری رو براش می پسندید؟ ‌‌‌
۴۴.چه عکسی رو دوست دارید بهش بدید؟ ‌ ‌ ‌ ‌

روز کار هست این پستت بخدا باید برم ی کارگر بیارم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 ساعت قبل، حسین138 گفته است:

روز کار هست این پستت بخدا باید برم ی کارگر بیارم

هرچندتاشو دوست داشتی جواب بده

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...