رفتن به مطلب

نیت 》نان《 برای انسانیت


Takdokhtar

ارسال های توصیه شده

عشق، تنهایی، شوق، غم، خوشی، زیبایی...

بعضی واژه‌ها چهره ندارند

به چشم دیده نمی‌شوند و فقط توی ذهن ماست که معنی پیدا می‌کنند.

"عشق" برای من یک شکل است

برای دیگری یک شکل دیگر

 

از به‌چشم‌آمدنی‌ها،از قیافه‌دارها

هم بعضی هستند که باز برای هرکسی معنی خاص خودشان را دارند.

 

"نان"

نان برای یکی یادآور آمدن بابا هر غروب به خانه‌است؛ چون با خودش نان‌ و بوی نان تازه می‌آورده.

برای یکی صبحانه و پنیر و چای‌شیرین را تداعی می‌کند.

برای یکی نان، فقط نانِ زیر کباب است؛ ولاغیر

برای دیگری همان است که گذاشته بودند توی سفره عقدش.

و برای بعضی، برای عده‌‌ی زیادی "زندگی" است. قوت غالب، خوردنیِ اصلی، رنگ سفره، همه‌ی شامِ شب.

 

نان گران شده! و فروشش کم شده. یعنی عده‌ای همین "نان" را نمیتوانند بخرند تا قاتقِ نانشان کنند

 

گاهی نیت کنید به نام انسانیت، بروید محله‌ای پایین، فرودست، کم‌بهره.

یک‌ پختِ تنورِ نانوایی را بخرید و بسپرید که نان‌ها را مجانی پخش کنند بین مردم.

بعد شب توی خانه، سرِ سفره‌ی خودتان، طعم نانِ توی سفره دیگری کامِ شما را شیرین خواهد کرد.

تضمین میکنم

امتحان کنید

 

#سودابه_فرضی_پور

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 دقیقه قبل، Takdokhtar گفته است:

عشق، تنهایی، شوق، غم، خوشی، زیبایی...

بعضی واژه‌ها چهره ندارند

به چشم دیده نمی‌شوند و فقط توی ذهن ماست که معنی پیدا می‌کنند.

"عشق" برای من یک شکل است

برای دیگری یک شکل دیگر

 

از به‌چشم‌آمدنی‌ها،از قیافه‌دارها

هم بعضی هستند که باز برای هرکسی معنی خاص خودشان را دارند.

 

"نان"

نان برای یکی یادآور آمدن بابا هر غروب به خانه‌است؛ چون با خودش نان‌ و بوی نان تازه می‌آورده.

برای یکی صبحانه و پنیر و چای‌شیرین را تداعی می‌کند.

برای یکی نان، فقط نانِ زیر کباب است؛ ولاغیر

برای دیگری همان است که گذاشته بودند توی سفره عقدش.

و برای بعضی، برای عده‌‌ی زیادی "زندگی" است. قوت غالب، خوردنیِ اصلی، رنگ سفره، همه‌ی شامِ شب.

 

نان گران شده! و فروشش کم شده. یعنی عده‌ای همین "نان" را نمیتوانند بخرند تا قاتقِ نانشان کنند

 

گاهی نیت کنید به نام انسانیت، بروید محله‌ای پایین، فرودست، کم‌بهره.

یک‌ پختِ تنورِ نانوایی را بخرید و بسپرید که نان‌ها را مجانی پخش کنند بین مردم.

بعد شب توی خانه، سرِ سفره‌ی خودتان، طعم نانِ توی سفره دیگری کامِ شما را شیرین خواهد کرد.

تضمین میکنم

امتحان کنید

 

#سودابه_فرضی_پور

عالی چشم عسلی من💋

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، Takdokhtar گفته است:

عشق، تنهایی، شوق، غم، خوشی، زیبایی...

بعضی واژه‌ها چهره ندارند

به چشم دیده نمی‌شوند و فقط توی ذهن ماست که معنی پیدا می‌کنند.

"عشق" برای من یک شکل است

برای دیگری یک شکل دیگر

 

از به‌چشم‌آمدنی‌ها،از قیافه‌دارها

هم بعضی هستند که باز برای هرکسی معنی خاص خودشان را دارند.

 

"نان"

نان برای یکی یادآور آمدن بابا هر غروب به خانه‌است؛ چون با خودش نان‌ و بوی نان تازه می‌آورده.

برای یکی صبحانه و پنیر و چای‌شیرین را تداعی می‌کند.

برای یکی نان، فقط نانِ زیر کباب است؛ ولاغیر

برای دیگری همان است که گذاشته بودند توی سفره عقدش.

و برای بعضی، برای عده‌‌ی زیادی "زندگی" است. قوت غالب، خوردنیِ اصلی، رنگ سفره، همه‌ی شامِ شب.

 

نان گران شده! و فروشش کم شده. یعنی عده‌ای همین "نان" را نمیتوانند بخرند تا قاتقِ نانشان کنند

 

گاهی نیت کنید به نام انسانیت، بروید محله‌ای پایین، فرودست، کم‌بهره.

یک‌ پختِ تنورِ نانوایی را بخرید و بسپرید که نان‌ها را مجانی پخش کنند بین مردم.

بعد شب توی خانه، سرِ سفره‌ی خودتان، طعم نانِ توی سفره دیگری کامِ شما را شیرین خواهد کرد.

تضمین میکنم

امتحان کنید

 

#سودابه_فرضی_پور

واقعا عالی بود 🌹🌹

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 ساعت قبل، Takdokhtar گفته است:

عشق، تنهایی، شوق، غم، خوشی، زیبایی...

بعضی واژه‌ها چهره ندارند

به چشم دیده نمی‌شوند و فقط توی ذهن ماست که معنی پیدا می‌کنند.

"عشق" برای من یک شکل است

برای دیگری یک شکل دیگر

 

از به‌چشم‌آمدنی‌ها،از قیافه‌دارها

هم بعضی هستند که باز برای هرکسی معنی خاص خودشان را دارند.

 

"نان"

نان برای یکی یادآور آمدن بابا هر غروب به خانه‌است؛ چون با خودش نان‌ و بوی نان تازه می‌آورده.

برای یکی صبحانه و پنیر و چای‌شیرین را تداعی می‌کند.

برای یکی نان، فقط نانِ زیر کباب است؛ ولاغیر

برای دیگری همان است که گذاشته بودند توی سفره عقدش.

و برای بعضی، برای عده‌‌ی زیادی "زندگی" است. قوت غالب، خوردنیِ اصلی، رنگ سفره، همه‌ی شامِ شب.

 

نان گران شده! و فروشش کم شده. یعنی عده‌ای همین "نان" را نمیتوانند بخرند تا قاتقِ نانشان کنند

 

گاهی نیت کنید به نام انسانیت، بروید محله‌ای پایین، فرودست، کم‌بهره.

یک‌ پختِ تنورِ نانوایی را بخرید و بسپرید که نان‌ها را مجانی پخش کنند بین مردم.

بعد شب توی خانه، سرِ سفره‌ی خودتان، طعم نانِ توی سفره دیگری کامِ شما را شیرین خواهد کرد.

تضمین میکنم

امتحان کنید

 

#سودابه_فرضی_پور

عالی بود خوشگلم❤👌🏻

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 ساعت قبل، Takdokhtar گفته است:

عشق، تنهایی، شوق، غم، خوشی، زیبایی...

بعضی واژه‌ها چهره ندارند

به چشم دیده نمی‌شوند و فقط توی ذهن ماست که معنی پیدا می‌کنند.

"عشق" برای من یک شکل است

برای دیگری یک شکل دیگر

 

از به‌چشم‌آمدنی‌ها،از قیافه‌دارها

هم بعضی هستند که باز برای هرکسی معنی خاص خودشان را دارند.

 

"نان"

نان برای یکی یادآور آمدن بابا هر غروب به خانه‌است؛ چون با خودش نان‌ و بوی نان تازه می‌آورده.

برای یکی صبحانه و پنیر و چای‌شیرین را تداعی می‌کند.

برای یکی نان، فقط نانِ زیر کباب است؛ ولاغیر

برای دیگری همان است که گذاشته بودند توی سفره عقدش.

و برای بعضی، برای عده‌‌ی زیادی "زندگی" است. قوت غالب، خوردنیِ اصلی، رنگ سفره، همه‌ی شامِ شب.

 

نان گران شده! و فروشش کم شده. یعنی عده‌ای همین "نان" را نمیتوانند بخرند تا قاتقِ نانشان کنند

 

گاهی نیت کنید به نام انسانیت، بروید محله‌ای پایین، فرودست، کم‌بهره.

یک‌ پختِ تنورِ نانوایی را بخرید و بسپرید که نان‌ها را مجانی پخش کنند بین مردم.

بعد شب توی خانه، سرِ سفره‌ی خودتان، طعم نانِ توی سفره دیگری کامِ شما را شیرین خواهد کرد.

تضمین میکنم

امتحان کنید

 

#سودابه_فرضی_پور

بسیار زیبا

و از متن زیبا تر جاری کردن کار نیک در اجتماع است

که فراموش نکنیم که ما هم انسانیم

انسان ۵ حرفه

اما انسان بودن خیلی حرفه

کاش اصل خودمون رو هیچ وقت فراموش نکنیم😇

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

13 ساعت قبل، حسین138 گفته است:

واقعا عالی بود 🌹🌹

ممنونم⚘️

11 ساعت قبل، fereshte A گفته است:

عالی بود خوشگلم❤👌🏻

فدات عزیزم😚

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 ساعت قبل، Miss little گفته است:

بسیار زیبا

و از متن زیبا تر جاری کردن کار نیک در اجتماع است

که فراموش نکنیم که ما هم انسانیم

انسان ۵ حرفه

اما انسان بودن خیلی حرفه

کاش اصل خودمون رو هیچ وقت فراموش نکنیم😇

همیطوره عزیزم💗

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...