رفتن به مطلب

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته از داریوش


彡Mr AlirezA彡

ارسال های توصیه شده

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

ویرایش شده توسط 卐mr ɑlirezɑɑ卐
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

6 ساعت قبل، 卐mr ɑlirezɑɑ卐 گفته است:

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

عالی🌹

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...
در ۱۴۰۱/۸/۲۵ در 00:57، 卐mr ɑlirezɑɑ卐 گفته است:

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

عالی

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 هفته بعد...
در ۱۴۰۱/۸/۲۵ در 00:57، 卐mr ɑlirezɑɑ卐 گفته است:

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

👌🎼

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۱/۸/۲۵ در 00:57، 卐mr ɑlirezɑɑ卐 گفته است:

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

عاالی🤞🏻🌹

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 ماه بعد...
در ۱۴۰۱/۸/۲۵ در 00:57، 彡Mr AlirezA彡 گفته است:

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

عالی 👍🏼

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 ماه بعد...
در ۱۴۰۱/۸/۲۵ در 00:57، 彡Mr AlirezA彡 گفته است:

دانلود آهنگ آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست داریوش

ترانه داریوش آخرین سنگر سکوته با لینک مستقیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست | آسمونشم بگیرید این پرنده مردنی نیست

خون بازی داریوش

 

متن آهنگ آخرین سنگر سکوته داریوش

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

♫♯♯ music-pars.com ♯♯♫

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو ♫♪

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون ♫♪

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش ♫♪

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته ♫♪

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید ♫♪

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته ♫♪

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی ♫♪

این برادری تنی نیست

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ خونبازی داریوش ♯♯♫

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128

👍👍👍👌👌👌👌👌💚♥️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...