رفتن به مطلب

«جملاتے از تـﮧ دل !!»


kambiz_landar

ارسال های توصیه شده

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند 
دیگر گوسفند نمی درند 
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

اجازه ... ! اشک سه حرف ندارد ... ، اشک خیلی حرف دارد!!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود . 
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد 
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ... 
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . 
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. 
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود 
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

این روزها به جای" شرافت" از انسان ها 
فقط" شر" و " آفت" می بینی ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

راســــــتی، 
دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام...! 
"حــــال مـــن خـــــــوب اســت" ... خــــــوبِ خــــوب 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ 
یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! 
بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

وقتی کسی اندازت نیست 
دست بـه اندازه ی خودت نزن... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ماندن به پای کسی که دوستش داری 
قشنگ ترین اسارت زندگی است ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما 
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می دانی 
یک وقت هایی باید 
روی یک تکه کاغذ بنویسی 
تـعطیــل است 
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت 
باید به خودت استراحت بدهی 
دراز بکشی 
دست هایت را زیر سرت بگذاری 
به آسمان خیره شوی 
و بی خیال ســوت بزنی 
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که 
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند 
آن وقت با خودت بگویـی 
بگذار منتـظـر بمانند !!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

مگه اشك چقدر وزن داره...؟ 
که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم... 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 دقیقه قبل، kambiz_landar گفته است:

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند 
دیگر گوسفند نمی درند 
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

اجازه ... ! اشک سه حرف ندارد ... ، اشک خیلی حرف دارد!!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود . 
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد 
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ... 
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . 
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. 
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود 
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

این روزها به جای" شرافت" از انسان ها 
فقط" شر" و " آفت" می بینی ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

راســــــتی، 
دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام...! 
"حــــال مـــن خـــــــوب اســت" ... خــــــوبِ خــــوب 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ 
یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! 
بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

وقتی کسی اندازت نیست 
دست بـه اندازه ی خودت نزن... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ماندن به پای کسی که دوستش داری 
قشنگ ترین اسارت زندگی است ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما 
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می دانی 
یک وقت هایی باید 
روی یک تکه کاغذ بنویسی 
تـعطیــل است 
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت 
باید به خودت استراحت بدهی 
دراز بکشی 
دست هایت را زیر سرت بگذاری 
به آسمان خیره شوی 
و بی خیال ســوت بزنی 
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که 
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند 
آن وقت با خودت بگویـی 
بگذار منتـظـر بمانند !!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

مگه اشك چقدر وزن داره...؟ 
که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم... 

 

از ته دل بود ها!!! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 دقیقه قبل، kambiz_landar گفته است:

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند 
دیگر گوسفند نمی درند 
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

اجازه ... ! اشک سه حرف ندارد ... ، اشک خیلی حرف دارد!!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود . 
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد 
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ... 
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . 
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. 
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود 
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

این روزها به جای" شرافت" از انسان ها 
فقط" شر" و " آفت" می بینی ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

راســــــتی، 
دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام...! 
"حــــال مـــن خـــــــوب اســت" ... خــــــوبِ خــــوب 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ 
یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! 
بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

وقتی کسی اندازت نیست 
دست بـه اندازه ی خودت نزن... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ماندن به پای کسی که دوستش داری 
قشنگ ترین اسارت زندگی است ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما 
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

می دانی 
یک وقت هایی باید 
روی یک تکه کاغذ بنویسی 
تـعطیــل است 
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت 
باید به خودت استراحت بدهی 
دراز بکشی 
دست هایت را زیر سرت بگذاری 
به آسمان خیره شوی 
و بی خیال ســوت بزنی 
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که 
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند 
آن وقت با خودت بگویـی 
بگذار منتـظـر بمانند !!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

مگه اشك چقدر وزن داره...؟ 
که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم... 

 

سپاس

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...