رفتن به مطلب

راهنمای جامع برای آشنایی با داروها


Topaz

ارسال های توصیه شده

🔴یک راهنمای جامع برای آشنایی با داروها، حتما این راهنما رو برای خودتون ذخیره کنید!
و داروخانه خودتون را بهتر بشناسین:

👈آ.س.آ◀️رقیق کننده خون
👈آتورواستاتین◀️چربی خون
👈آتنولول◀️ فشارخون
👈آزیترومایسین ◀️آنتی بیوتیک
👈آسیکلوویر◀️ ضدویروس
👈آکاربوز◀️قند خون
👈آلبندازول◀️ ضد انگل
👈آلپرازولام◀️ اعصاب
👈آلوپورینول◀️ نقرس
👈آمانتادین ◀️ضدویروس
👈آمپی سیلین ◀️آنتی بیوتیک
👈آملودیپین◀️فشار خون
👈آموکسی سیلین◀️آنتی بیوتیک
👈آمی تریپتیلین ◀️اعصاب
👈امینوفیلین◀️گشادکننده برونش
👈آمیودارون◀️ضد آریتمی قلبی
👈آمیکاسین ◀️آنتی بیوتیک
👈ٱ.ر.س ◀️اسهال
👈إچ دی◀️ ضدبارداری
👈ارگوتامین◀️میگرن
👈اریترومایسین◀️ آنتی بیوتیک
👈إزیتمایب◀️چربی خون
👈اسپیرونولاکتون◀️فشارخون
👈استازولامید◀️فشار
👈ٱفلوکساسین◀️آنتی بیوتیک
👈ٱگزازپام ◀️اعصاب
👈اکسپکتورانت◀️خلط آور
👈ٱکسی بوتینین ◀️مجاری ادرار
👈الانزاپین◀️اعصاب
👈انالاپریل◀️ فشار
👈اندانسترون◀️ضد تهوع
👈ایبوپروفن◀️مسکن
👈ایندومتاسین◀️مسکن
👈بکمپلکس◀️ ویتامین
👈باکلوفن◀️ شل کننده
👈بتامتازون◀️ضدالتهاب
👈بتاهیستین◀️سرگیجه
👈برم هگزین◀️خلط آور
👈بوسپیرون◀️ اعصاب
👈بیزاکودیل◀️ملین
👈بکلومتازون◀️ضدالتهاب
👈پانکراتین◀️معده
👈پرازوسین◀️فشارخون
👈پردنیزولون◀️ضدالتهاب
👈پرفنازین◀️ اعصاب
👈پرمترین◀️شپش و گال
👈پروپرانولول◀️فشار و تپش قلب
👈پرومتازین◀️ آلرژی
👈پیروکسیکام◀️مسکن
👈پیراستام◀️اعصاب و محرک مغز
👈پریمیدون◀️تشنج
👈تامسولوسین◀️پروستات
👈تاموکسیفن◀️ هورمونی
👈تتراسایکلین ◀️آنتی بیوتیک
👈تتراکایین ◀️بی حس کننده موضعی
👈ترازودون◀️ اعصاب
👈ترازوسین◀️ فشارخون

👈ترامادول◀️ مسکن
👈ترانزامیک اسید ◀️ضدانعقاد
👈تری فلوپرازین ◀️اعصاب
👈تریامیسنولون◀️ ضدالتهاب
👈تریپل سولفات◀️ آنتی بیوتیک
👈تری هگزیفنیدیل ◀️اعصاب
👈تریامترن اچ◀️فشارخون
👈تستسترون◀️هورمونی
👈تیکلوپیدین ◀️پلاکت
👈جم فیبروزیل ◀️چربی خون
👈جنتامایسن ◀️آنتی بیوتیک
👈جینسینگ◀️تقویتی
👈داکسی سایکلین ◀️آنتی بیوتیک
👈دایجستیو ◀️معده
👈دایمتیکون ◀️معده
👈دکسترومتروفان ◀️ضد سرفه
👈دگزامتازون◀️ضدالتهاب
👈دوکسپین ◀️اعصاب
👈دونپزیل ◀️آلزایمر
👈دی پیریدامول◀️فشارخون
👈دی سیکلومین◀️ضداسپاسم
👈دیازپام ◀️اعصاب
👈دیفن هیدرامین ◀️انتی هیستامین
👈دیفنوکسیلات ◀️ضداسهال
👈دیلتیازیم ◀️فشارخون
👈دیکلوفناک◀️مسکن
👈دیمن هیدرینات◀️آنتی هیستامین
👈رانیتیدین◀️معده
👈ریتالین ◀️بیش فعالی
👈ریسپریدون◀️اعصاب
👈سالبوتامول◀️ریه
👈سایمتیدین◀️معده
👈سیتریزین ◀️آلرژی
👈سرترالین◀️اعصاب
👈نسفالکسین ◀️آنتی بیوتیک
👈سفازولین ◀️آنتی بیوتیک
👈سفتریاکسون◀️ آنتی بیوتیک
👈سفکسیم◀️ آنتی بیوتیک
👈سلکوکسیب ◀️مسکن
👈سولفاسالازین ◀️ ضدالتهاب گوارشی
👈سیپروفلوکساسین◀️آنتی بیوتیک
👈سیپروهپتادین◀️آلرژی -اشتها آور
👈سیتالوپرام◀️ اعصاب
👈سیمواستاتین◀️چربی خون
👈فروس سولفات◀️ قرص آهن
👈فلورازپام◀️اعصاب
👈فلوکستین ◀️اعصاب
👈فلووکسامین◀️اعصاب
👈فنازوپریدین◀️ضددرد مجاری ادرار
👈فنوباربیتال◀️اعصاب
👈فورزماید◀️فشارخون
👈فنی تویین◀️اعصاب
👈فنیل آفرین◀️ضد احتقان بینی
👈فیناستراید ◀️پروستات -ریزش مو
👈کاپتوپریل◀️فشار
👈کاربامازپین◀️اعصاب
👈کالامین دی ◀️ضدخارش و التهاب
👈کالاندولا◀️ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست

👈کتوتیفن◀️آنتی هیستامین
👈کتوکونازول◀️ضدقارچ
👈کلرامفنیکل◀️آنتی بیوتیک
👈کلرفنیرامین◀️آنتی هیستامین
👈کلردیازپوکساید◀️اعصاب
👈کلونازپام◀️اعصاب
👈کلیدینیوم سی◀️معده
👈کلیندامایسین» آنتی بیوتیک
👈کوتریموکسازول◀️آنتی بیوتیک
👈کوآموکسی کلاو◀️آنتی بیوتیک
👈گاباپنتین◀️ مسکن دردهای عصبی
👈گلی بن کلامید ◀️قند خون
👈گلیکلازید◀️قند خون
👈لاکتولوز◀️ملین
👈لورازپام ◀️اعصاب
👈لوزارتان◀️فشار
👈لووتیروکسین◀️ کم کاری تیرویید
👈لوودوپا ◀️اعصاب
👈مترونیدازول◀️ آنتی بیوتیک


 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 دقیقه قبل، Topaz گفته است:

🔴یک راهنمای جامع برای آشنایی با داروها، حتما این راهنما رو برای خودتون ذخیره کنید!
و داروخانه خودتون را بهتر بشناسین:

👈آ.س.آ◀️رقیق کننده خون
👈آتورواستاتین◀️چربی خون
👈آتنولول◀️ فشارخون
👈آزیترومایسین ◀️آنتی بیوتیک
👈آسیکلوویر◀️ ضدویروس
👈آکاربوز◀️قند خون
👈آلبندازول◀️ ضد انگل
👈آلپرازولام◀️ اعصاب
👈آلوپورینول◀️ نقرس
👈آمانتادین ◀️ضدویروس
👈آمپی سیلین ◀️آنتی بیوتیک
👈آملودیپین◀️فشار خون
👈آموکسی سیلین◀️آنتی بیوتیک
👈آمی تریپتیلین ◀️اعصاب
👈امینوفیلین◀️گشادکننده برونش
👈آمیودارون◀️ضد آریتمی قلبی
👈آمیکاسین ◀️آنتی بیوتیک
👈ٱ.ر.س ◀️اسهال
👈إچ دی◀️ ضدبارداری
👈ارگوتامین◀️میگرن
👈اریترومایسین◀️ آنتی بیوتیک
👈إزیتمایب◀️چربی خون
👈اسپیرونولاکتون◀️فشارخون
👈استازولامید◀️فشار
👈ٱفلوکساسین◀️آنتی بیوتیک
👈ٱگزازپام ◀️اعصاب
👈اکسپکتورانت◀️خلط آور
👈ٱکسی بوتینین ◀️مجاری ادرار
👈الانزاپین◀️اعصاب
👈انالاپریل◀️ فشار
👈اندانسترون◀️ضد تهوع
👈ایبوپروفن◀️مسکن
👈ایندومتاسین◀️مسکن
👈بکمپلکس◀️ ویتامین
👈باکلوفن◀️ شل کننده
👈بتامتازون◀️ضدالتهاب
👈بتاهیستین◀️سرگیجه
👈برم هگزین◀️خلط آور
👈بوسپیرون◀️ اعصاب
👈بیزاکودیل◀️ملین
👈بکلومتازون◀️ضدالتهاب
👈پانکراتین◀️معده
👈پرازوسین◀️فشارخون
👈پردنیزولون◀️ضدالتهاب
👈پرفنازین◀️ اعصاب
👈پرمترین◀️شپش و گال
👈پروپرانولول◀️فشار و تپش قلب
👈پرومتازین◀️ آلرژی
👈پیروکسیکام◀️مسکن
👈پیراستام◀️اعصاب و محرک مغز
👈پریمیدون◀️تشنج
👈تامسولوسین◀️پروستات
👈تاموکسیفن◀️ هورمونی
👈تتراسایکلین ◀️آنتی بیوتیک
👈تتراکایین ◀️بی حس کننده موضعی
👈ترازودون◀️ اعصاب
👈ترازوسین◀️ فشارخون

👈ترامادول◀️ مسکن
👈ترانزامیک اسید ◀️ضدانعقاد
👈تری فلوپرازین ◀️اعصاب
👈تریامیسنولون◀️ ضدالتهاب
👈تریپل سولفات◀️ آنتی بیوتیک
👈تری هگزیفنیدیل ◀️اعصاب
👈تریامترن اچ◀️فشارخون
👈تستسترون◀️هورمونی
👈تیکلوپیدین ◀️پلاکت
👈جم فیبروزیل ◀️چربی خون
👈جنتامایسن ◀️آنتی بیوتیک
👈جینسینگ◀️تقویتی
👈داکسی سایکلین ◀️آنتی بیوتیک
👈دایجستیو ◀️معده
👈دایمتیکون ◀️معده
👈دکسترومتروفان ◀️ضد سرفه
👈دگزامتازون◀️ضدالتهاب
👈دوکسپین ◀️اعصاب
👈دونپزیل ◀️آلزایمر
👈دی پیریدامول◀️فشارخون
👈دی سیکلومین◀️ضداسپاسم
👈دیازپام ◀️اعصاب
👈دیفن هیدرامین ◀️انتی هیستامین
👈دیفنوکسیلات ◀️ضداسهال
👈دیلتیازیم ◀️فشارخون
👈دیکلوفناک◀️مسکن
👈دیمن هیدرینات◀️آنتی هیستامین
👈رانیتیدین◀️معده
👈ریتالین ◀️بیش فعالی
👈ریسپریدون◀️اعصاب
👈سالبوتامول◀️ریه
👈سایمتیدین◀️معده
👈سیتریزین ◀️آلرژی
👈سرترالین◀️اعصاب
👈نسفالکسین ◀️آنتی بیوتیک
👈سفازولین ◀️آنتی بیوتیک
👈سفتریاکسون◀️ آنتی بیوتیک
👈سفکسیم◀️ آنتی بیوتیک
👈سلکوکسیب ◀️مسکن
👈سولفاسالازین ◀️ ضدالتهاب گوارشی
👈سیپروفلوکساسین◀️آنتی بیوتیک
👈سیپروهپتادین◀️آلرژی -اشتها آور
👈سیتالوپرام◀️ اعصاب
👈سیمواستاتین◀️چربی خون
👈فروس سولفات◀️ قرص آهن
👈فلورازپام◀️اعصاب
👈فلوکستین ◀️اعصاب
👈فلووکسامین◀️اعصاب
👈فنازوپریدین◀️ضددرد مجاری ادرار
👈فنوباربیتال◀️اعصاب
👈فورزماید◀️فشارخون
👈فنی تویین◀️اعصاب
👈فنیل آفرین◀️ضد احتقان بینی
👈فیناستراید ◀️پروستات -ریزش مو
👈کاپتوپریل◀️فشار
👈کاربامازپین◀️اعصاب
👈کالامین دی ◀️ضدخارش و التهاب
👈کالاندولا◀️ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست

👈کتوتیفن◀️آنتی هیستامین
👈کتوکونازول◀️ضدقارچ
👈کلرامفنیکل◀️آنتی بیوتیک
👈کلرفنیرامین◀️آنتی هیستامین
👈کلردیازپوکساید◀️اعصاب
👈کلونازپام◀️اعصاب
👈کلیدینیوم سی◀️معده
👈کلیندامایسین» آنتی بیوتیک
👈کوتریموکسازول◀️آنتی بیوتیک
👈کوآموکسی کلاو◀️آنتی بیوتیک
👈گاباپنتین◀️ مسکن دردهای عصبی
👈گلی بن کلامید ◀️قند خون
👈گلیکلازید◀️قند خون
👈لاکتولوز◀️ملین
👈لورازپام ◀️اعصاب
👈لوزارتان◀️فشار
👈لووتیروکسین◀️ کم کاری تیرویید
👈لوودوپا ◀️اعصاب
👈مترونیدازول◀️ آنتی بیوتیک


 

عالی بود 👌👌💗

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 ساعت قبل، Topaz گفته است:

🔴یک راهنمای جامع برای آشنایی با داروها، حتما این راهنما رو برای خودتون ذخیره کنید!
و داروخانه خودتون را بهتر بشناسین:

👈آ.س.آ◀️رقیق کننده خون
👈آتورواستاتین◀️چربی خون
👈آتنولول◀️ فشارخون
👈آزیترومایسین ◀️آنتی بیوتیک
👈آسیکلوویر◀️ ضدویروس
👈آکاربوز◀️قند خون
👈آلبندازول◀️ ضد انگل
👈آلپرازولام◀️ اعصاب
👈آلوپورینول◀️ نقرس
👈آمانتادین ◀️ضدویروس
👈آمپی سیلین ◀️آنتی بیوتیک
👈آملودیپین◀️فشار خون
👈آموکسی سیلین◀️آنتی بیوتیک
👈آمی تریپتیلین ◀️اعصاب
👈امینوفیلین◀️گشادکننده برونش
👈آمیودارون◀️ضد آریتمی قلبی
👈آمیکاسین ◀️آنتی بیوتیک
👈ٱ.ر.س ◀️اسهال
👈إچ دی◀️ ضدبارداری
👈ارگوتامین◀️میگرن
👈اریترومایسین◀️ آنتی بیوتیک
👈إزیتمایب◀️چربی خون
👈اسپیرونولاکتون◀️فشارخون
👈استازولامید◀️فشار
👈ٱفلوکساسین◀️آنتی بیوتیک
👈ٱگزازپام ◀️اعصاب
👈اکسپکتورانت◀️خلط آور
👈ٱکسی بوتینین ◀️مجاری ادرار
👈الانزاپین◀️اعصاب
👈انالاپریل◀️ فشار
👈اندانسترون◀️ضد تهوع
👈ایبوپروفن◀️مسکن
👈ایندومتاسین◀️مسکن
👈بکمپلکس◀️ ویتامین
👈باکلوفن◀️ شل کننده
👈بتامتازون◀️ضدالتهاب
👈بتاهیستین◀️سرگیجه
👈برم هگزین◀️خلط آور
👈بوسپیرون◀️ اعصاب
👈بیزاکودیل◀️ملین
👈بکلومتازون◀️ضدالتهاب
👈پانکراتین◀️معده
👈پرازوسین◀️فشارخون
👈پردنیزولون◀️ضدالتهاب
👈پرفنازین◀️ اعصاب
👈پرمترین◀️شپش و گال
👈پروپرانولول◀️فشار و تپش قلب
👈پرومتازین◀️ آلرژی
👈پیروکسیکام◀️مسکن
👈پیراستام◀️اعصاب و محرک مغز
👈پریمیدون◀️تشنج
👈تامسولوسین◀️پروستات
👈تاموکسیفن◀️ هورمونی
👈تتراسایکلین ◀️آنتی بیوتیک
👈تتراکایین ◀️بی حس کننده موضعی
👈ترازودون◀️ اعصاب
👈ترازوسین◀️ فشارخون

👈ترامادول◀️ مسکن
👈ترانزامیک اسید ◀️ضدانعقاد
👈تری فلوپرازین ◀️اعصاب
👈تریامیسنولون◀️ ضدالتهاب
👈تریپل سولفات◀️ آنتی بیوتیک
👈تری هگزیفنیدیل ◀️اعصاب
👈تریامترن اچ◀️فشارخون
👈تستسترون◀️هورمونی
👈تیکلوپیدین ◀️پلاکت
👈جم فیبروزیل ◀️چربی خون
👈جنتامایسن ◀️آنتی بیوتیک
👈جینسینگ◀️تقویتی
👈داکسی سایکلین ◀️آنتی بیوتیک
👈دایجستیو ◀️معده
👈دایمتیکون ◀️معده
👈دکسترومتروفان ◀️ضد سرفه
👈دگزامتازون◀️ضدالتهاب
👈دوکسپین ◀️اعصاب
👈دونپزیل ◀️آلزایمر
👈دی پیریدامول◀️فشارخون
👈دی سیکلومین◀️ضداسپاسم
👈دیازپام ◀️اعصاب
👈دیفن هیدرامین ◀️انتی هیستامین
👈دیفنوکسیلات ◀️ضداسهال
👈دیلتیازیم ◀️فشارخون
👈دیکلوفناک◀️مسکن
👈دیمن هیدرینات◀️آنتی هیستامین
👈رانیتیدین◀️معده
👈ریتالین ◀️بیش فعالی
👈ریسپریدون◀️اعصاب
👈سالبوتامول◀️ریه
👈سایمتیدین◀️معده
👈سیتریزین ◀️آلرژی
👈سرترالین◀️اعصاب
👈نسفالکسین ◀️آنتی بیوتیک
👈سفازولین ◀️آنتی بیوتیک
👈سفتریاکسون◀️ آنتی بیوتیک
👈سفکسیم◀️ آنتی بیوتیک
👈سلکوکسیب ◀️مسکن
👈سولفاسالازین ◀️ ضدالتهاب گوارشی
👈سیپروفلوکساسین◀️آنتی بیوتیک
👈سیپروهپتادین◀️آلرژی -اشتها آور
👈سیتالوپرام◀️ اعصاب
👈سیمواستاتین◀️چربی خون
👈فروس سولفات◀️ قرص آهن
👈فلورازپام◀️اعصاب
👈فلوکستین ◀️اعصاب
👈فلووکسامین◀️اعصاب
👈فنازوپریدین◀️ضددرد مجاری ادرار
👈فنوباربیتال◀️اعصاب
👈فورزماید◀️فشارخون
👈فنی تویین◀️اعصاب
👈فنیل آفرین◀️ضد احتقان بینی
👈فیناستراید ◀️پروستات -ریزش مو
👈کاپتوپریل◀️فشار
👈کاربامازپین◀️اعصاب
👈کالامین دی ◀️ضدخارش و التهاب
👈کالاندولا◀️ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست

👈کتوتیفن◀️آنتی هیستامین
👈کتوکونازول◀️ضدقارچ
👈کلرامفنیکل◀️آنتی بیوتیک
👈کلرفنیرامین◀️آنتی هیستامین
👈کلردیازپوکساید◀️اعصاب
👈کلونازپام◀️اعصاب
👈کلیدینیوم سی◀️معده
👈کلیندامایسین» آنتی بیوتیک
👈کوتریموکسازول◀️آنتی بیوتیک
👈کوآموکسی کلاو◀️آنتی بیوتیک
👈گاباپنتین◀️ مسکن دردهای عصبی
👈گلی بن کلامید ◀️قند خون
👈گلیکلازید◀️قند خون
👈لاکتولوز◀️ملین
👈لورازپام ◀️اعصاب
👈لوزارتان◀️فشار
👈لووتیروکسین◀️ کم کاری تیرویید
👈لوودوپا ◀️اعصاب
👈مترونیدازول◀️ آنتی بیوتیک


عالی و کاربردی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...